В състезанието ще вземат участие 36 отбора, всеки от които съставен от дете и родител. Децата са на възраст 5-6 години. Победителите от всяка серия ще бъдат наградени на финала на турнира, а всички участници след всяка серия ще получат грамоти и предметни награди.

Празникът се организира от Община Враца, в рамките на проекта "СТИМУЛ за ранно детско развитие". Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата в община Враца чрез инвестиции в ранното детско развитие.