През тази година гости на врачанските ученици са еко-скаути. Заедно с тях ще бъде и Лариса Грунчева, преподавател по методика на ранно чуждоезиково обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, филиал Враца.

Ядрото на детската група е от малки франкофони, които през учебната година активно работеха в проекти „Развитие на ключовите компетентности чрез проекти” и „Ефикасен ресурс за активно учене“ по програма „Еразъм+“. Участието в европейски образователни проекти е шанс за развитие на езиковите умения на учениците и възможност за включване в допълнителни обучения, за да се практикуват езици съвместно с млади хора от цяла Европа.