В Бюджет 2019 на Община Враца са предвидени 3 млн. лева чрез поемане на дългосрочен общински дълг. Проведени са предварителни разговори с "Фонд за градско развитие за Северна България" (ФГР Север) за осигуряване на финансирането на проекта. Фондът изразява принципното си желание и интерес да финансира прогнозните разходи. Общественото обсъждане има за цел да се уточни вида на превозните средства, които могат да бъдат закупени с предвидените средства.

Предложения и становища могат да бъдат направени и на e-mail: obshtinavr@b-trust.org или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване на Община Враца.