Целта е да се създаде мост между младите и възрастните хора. Много от младите нямат представа как живеят възрастните хора в селата на Видинска област. Но и трите села са живи, в тях има обществен живот. Ползата ще бъде за възрастните, които ще се радват на вниманието, помощта и общуването с гостите си. Който има желание и смелост, нека да кандидатства за „Резиденция Баба”, обявиха от сдружението.


Източник: kmeta.bg