© Община Видин

Презентация на работния проект представи архитект Драгомир Йосифов от ДЗЗД „Паскен 2020“, който подчерта, че е свършена изключително много работа, като са прегледани и голям обем снимков материал и архивни документи. Стремежът е Синагогата да бъде възстановена до максимална степен в автентичния й облик. В тази връзка той благодари на Община Видин, в лицето на кмета д-р Ценков, за оказваното пълно съдействие.

Архитект Йосифов обясни, че различните архитектурни елементи ще бъдат изпълнени с материали, пресъздаващи оригиналната визия, но същевременно достатъчно леки, така че да не се натоварва ненужно конструкцията на сградата. И допълни, че проектът е съобразен с всички изисквания на законодателството, в това число за осигуряване на достъпна среда. Той изчерпателно отговори на зададените въпроси, като все пак напомни, че става въпрос за идейна фаза и предстои разработване на инвестиционен проект, който ще е много по-детайлен. Съгласно условията на сключения договор, срокът за това е до 60 дни и е започнал да тече от 2 февруари.

След края на представянето архитект Ангел Недялков отбеляза, че идейният проект напълно покрива изискванията в заданието. Своето задоволство от видяното изразиха и представителите на еврейската общност., съобщават от общинската пресслужба

Кметът на Община Видин също коментира, че е впечатлен от презентацията и изрази удовлетворението си от сериозното отношение на експертите. И припомни, че пред ДЗЗД „Паскен 2020“ стои изключително отговорна задача, защото крайната цел е реставрираната и адаптирана в Културен център „Жул Паскин“ видинска Синагога да стане туристически обект не само от местно, но и от национално значение.