След напускането си, д-р Григор Томов внесе жалба в съда срещу решенията на отчетното събрание, която фактически и юридически спря смяната на досегашния председател. В мотивите се изтъква, че взетите решения са незаконосъобразни и са в нарушение на Устава на Сдружението. На първо място се посочва, че събранието по Устав е отчетно, а не отчетно –изборно, тъй като до края на мандата остава една година. Точката за смяна на ръководството не е била гласувана от Управителния съвет,а и юридически Сдружението няма ръководство, а Председател и УС. По-нататък в мотивите се изтъква, че според Устава, за да се иска смяната им, е необходимо в 30% от протоколите на събранията да е поисканата такава, а това не е налице.

Във връзка с това, д-р Томов запозна присъстващите със съдебното определение, според което се спира производството по вписването на промените, произтичащи от проводеното на 25 юни общо събрание на ЛРД - Мездра, до приключване на делото, с влязло в законна сила решение. Съгласно това съдебно определение е издадено удостоверение, че законният представител на Сдружението е д-р Григор Томов.

Съдебното определение подлежи на обжалване с частна жалба до САС в едномесечен срок от съобщаването му.

За да бъде спасен ловният сезон, на 23 юли бе свикано събрание на УС, на което очерталите се две фракции влязоха отново в словесни престрелки и взаимни обвинение. Въпреки че Томов представи решението на съда, противниците му бяха категорични, че не го приемат.

Интересното бе това, че от 34-мата членове на УС, своето присъствие в протокола регистрираха само 17. По този начин, събранието се провали, поради липса на кворум.

Постепенно градусът на напрежение нарасна и очерталите се две фракции продължиха с взаимни нападки. Един от участниците в събранието – Иван Алексиев, изтъкна, че тези скандали и това некоректно отношение може само да доведе до проваляне на ловния сезон, а самите ловци да гледат оръжията си в шкафовете.

В края на проваленото събрание не се стигна до никакво споразумение. Единственото, което бе постигнато, бе настоящият легитимен Председател – д-р Томов, да подписва разрешителните бележки за лов и риболов,за да се спаси ловния сезон.

Той допълни, че има вероятност традиционният Ловен събор в местността „Емирски мост” тази година да бъде отменен поради COVID 19.