В жалбата се съобщава за ромски семейства настанени трайно в постройки с неизяснен статут на улица „Принчовец“, както и за системно нарушаване на обществения ред. Относно същия проблем е подавана такава и през септември 2019 г., но до решение на общинския съвет в Мездра не се стига.

Конфликтната ситуация, поради която е и оплакването, възниква след извеждането на пребиваващите роми от жилищата им в град Враца. От пролетта на 2019 г., част от ромските семейства са се настанили трайно в постройки с неизяснен статут на улица „Принчовец“ от №12 до №17 в град Мездра при свои роднини, също незаконно живеещи на тези адреси. Сред тях има много малолетни и непълнолетни, които не посещават учебни заведения и са лишени от всякакви родителски грижи и елементарни условия за живот, пише още в жалбата.

Жителите на квартала ежедневно подават сигнали на телефон 112, заради битова престъпност и агресивно поведение от страна на ромските семейства. Последиците от настаняването им водят и до постоянно замърсяване на околността и увеличаване на броя на безстопанствените животни.

„Искането ни е институциите да се задействат и де се предприемат мерки и действия за разрешаване на проблема в най- кратки срокове. Нашето желание е да се премахнат незаконно построените „жилищни“ постройки и пребиваващите в тях да бъдат изведени.

Не сме расисти, имаме приятели роми, а някои положили подписите си в настоящата жалба също са от ромски произход, но не можем да приемем, че правото и законите се прилагат на две скорости - задължителни са само за нас, които сме редовни данъкоплатци и желаем да живеем съгласно обществените норми.“

От страна на общината до момента са предприетите мерки и е сформирана комисия с цел установяване на описаните проблеми и търсенето на трайното решение. Тя включва представители на Община Мездра, Общински съвет, Районно управление „Полиция“ и Дирекция „Социално подпомагане“ в Мездра, както и РЗИ - Враца, която да извърши обстойна проверка на случая.

Като първоначална мярка бе взето решение да се засили полицейското присъствие в кв. Лещака с цел предотвратяване на последващи нарушения на реда и спокойствието на жителите.

Във връзка с проблема, днес от 15:00 часа, в Община Мездра ще се проведе среща с представителите на компетентните институции.

От живеещите в квартал „Лещака“ и съседните улици са категорични, че ако не бъдат взети адекватни мерки ще търсят правата си, за да защитят домовете и семействата си с всички мерки незабранени от закона, включително и гражданско неподчинение.