Изключение се допуска при:

Повреди и аварии на съществуващите мрежи, като собственикът им или експлоатационното дружество са длъжни да уведомят местната администрация незабавно;

За обекти от национално или общинско значение, след изрично разрешение;

Стартиралите дейности към момента следва да бъдат завършени в срок до 7 декември 2020 година, уточняват от Община Враца.

При неспазване на разпоредбите, нарушителите ще бъдат санкционирани по Наредбата за изграждане и възстановяване не елементите на техническата инфраструктура.