На връчването присъства още Христо Чукурлиев, директор на Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение в Нов български университет, който заяви, че Враца е втората община в България, която подкрепя метода Монтесори и го въвежда в детските градини.

Приветствие към присъстващите отправи и Ренета Венева, обучител от Нов български университет. "Имате подкрепата на своите семейства, на колегите си и на Община Враца. Бъдете смели и работете с кураж и сърце с децата", призова Венева.

Първите педагози с дипломи Монтесори са преподаватели в Детските градини "Слънце", "Щастливо детство" и "Славейче". Обучението бе проведено в периода март - септември 2018 г. и се осъществява от Нов български университет по специално разработена учебна програма, като партньори в реализирането на проекта са привлечени квалифицирани български специалисти, притежаващи международна диплома от AMI (Международната Монтесори Асоциация).

В момента по метода Монтесори се обучава втора група от 20 педагози от Враца, като в нея влизат и двама учители от детски градини в Бяла Слатина и Козлодуй. Обучението за професионалната квалификация се осъществява от септември 2018 г. до юни 2019 г.

По метода във Враца вече се работи в групи в Детските градини "Европейчета" и "Славейче", а от януари и в ДГ "Щастливо детство" и ДГ "Слънце".