Двайсет ученици от различни училища в града, на възраст между 7 и 18 години, получиха стипендии в размер от 30 до 100 лв. месечно, като общата стойност на всички е 12 000 лв.

На събитието присъстваха още председателят на СНЦ "Вестители 2007" Хрисим Чучков и членове на сдружението, директори на образователни институции, учители и родители на отличените деца. Гражданското сдружение подкрепя талантливи деца в неравностойно положение чрез стипендии, с които да стимулира стремежът им към висок успех и постижения.