© Община Белоградчик

Пожеланието да са здрави, креативни и да не спират да обичат мъжа до себе си бе отправено към всички жени в ролята си не само на майки, а като партньори във всички сфери на живота.

Тържеството продължи в сърдечна празнична атмосфера с много стихове и танци. Всяка жена на празника бе уважена с цвете от Борис Николов.

Представителите на ПК ”Мадона” бяха обмислили и подготвили изненади за хората от клуба и приятелите с присъждането на четири приза: „За добротата и съпричастността, която жената излъчва във всичко, което прави” взе П. Трифонова; „За активност в дейността на клуба” отиде при П. Александрова; „За баба с най – много внуци и правници” получи П. Иванова, която очаква осмия си правнук, а „За най-дългогодишен член на клуба” взе Е. Йолова.

Жури в състав: Е. Цанков, Д. Ванков, И. Йосифов и представител на гостите от ПК №1 определи Ангелина Йотова от Враца за „Мис 8ми март”. Всички наградени получиха цветя и материална награда.

Празникът премина в приятелска и сърдечна обстановка сред хора влюбени в живота.