До приключване на съдебното следствие в първоинстанционният съд К. И. Х. възстановила откраднатите пари на общинското предприятие. Въпреки това некомфортната подсъдима скамейка не й се разминала.
Преди дни наказателен състав на Районния съд във Враца одобрил споразумението на подсъдимата с прокуратурата и й определил наказание „пробация” за срок от 12 месеца. К. И. Х. се задължава да има регистрация по настоящ адрес и да се явява и подписва пред пробационен служител два пъти седмично в продължение на цяла година. Определението на съда е окончателно и споразумението вече е с последиците на влязла в сила присъда.