Петдневното обучение, което се проведе от 11 до 15 февруари, е в рамките на проект "Водачи в защитените територии на България", финансиран от Германската федерална фондация за околна среда (DBU). Партньори по проекта са немските консултантски компании Terolog и BTE и една от най-старите туристически организации в България - Пирински туристически форум. Основните обучители от Германия бяха Манфред Розенбергер от Национален парк "Донау-Ауен" в Австрия и Юлиане Кох от ВТЕ.

Обучението завърши с теоретичен и практически изпит, проведен от немския екип. Бъдещите водачи получиха своите сертификатите по време на церемония в Посетителския център на Природен парк "Рилски манастир", на която присъстваха д-р Илиан Точев, главен секретар на Изпълнителната агенция по горите и Стела Тодорова, Началник отдел "Натура 2000 и защитени територии" към Дирекция "Национална служба за защита на природата" в Министерството на околната среда и водите.

През април новите водачи ще преминат кратко обучение по специализиран английски език, за да усъвършенстват своите езикови умения при посрещането на чуждестранни туристи в парковете, а разработените от тях турове ще започнат да се предлагат още през тазгодишния топъл сезон чрез разработения от немските партньори сайт: www.nature-experience-bulgaria.com