Уважаеми господин Каменов,

Уважаеми господин Антов,

За пореден път сигнализираме, че дейността, която сектата „Свидетели на Йехова” развива в град Враца, става все по-агресивна и мащабна. Представители на сектата са плъзнали по домовете на граждани на Враца, които ни сигнализираха за притесненията които изпитват в опитите да бъдат вербувани. Всекидневно представители на религиозното движение могат да бъдат забелязани и в центъра на града, раздавайки религиозни материали и агитирайки неправомерно гражданите.

Припомняме, че по предложение на общинските съветници от ВМРО беше променена наредбата за обществения ред, ЗАБРАНЯВАЩА агитацията без разрешение от Общината. Въпросната секта е била сочена за една от най-деструктивните в света. Пропагандаторите и нямат почит към националния флаг, към химна, към държавата и законите. Още по-фрапиращо - те отказват преливането на кръв дори и на умиращите.

В този ред на мисли, ние патриотите от ВМРО питаме:

- Регистрирани ли са „Свидетели на Йехова“ в общинския регистър на вероизповеданията?

- Посещават ли малолетни лица проповедите и пунктовете за агитиране на „Свидетели на Йехова“ ?

- Разрешила ли е Община Враца такъв тип религиозна агитация на територията на общината?

- Спазва ли се влязлата в сила Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото на територията на Община Враца?

Надяваме се на бърза реакция от страна на общинската администрация!

ВМРО-Българско национално движение

Общински комитет Враца