Той посочи, че дигиталните умения ще са необходими за все повече професии в бъдеще, затова целта на МОН е да осигури ефективно и адекватно на съвременните технологии обучение за всеки ученик.

Всяка година министерството помага чрез Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“, чийто бюджет за тази година е над 10 милиона лева. Работим за изграждане на инфраструктура – локални и опорни мрежи, разширяване на достъпа до електронно учебно съдържание, за използване на електронни платформи, каза министърът.

Той отбеляза, че се водят разговори с издателствата да бъде даден достъп до електронни варианти на хартиените учебници за учениците. Крайната цел на обучението по информационни технологии е при завършването си всички ученици да могат да покрият Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.

Вълчев отбеляза, че има голям интерес към включване в новата национална програма „Обучение за ИТ кариера“ – близо 2000 ученици са кандидатствали за обучение по професията „Приложен програмист“ и ще бъдат приети повече деца от предвиденото.

Училищата до голяма степен изпреварват министерството, защото в много от тях работят новатори, заяви министърът пред близо 200 учители от цялата страна. Пред него учители и ученици от ОУ „Свети Иван Рилски“ в Перник показаха на практика една виртуална класна стая. С помощта на технологиите те направиха упражнения в урок по биология, химия и физика. Модерната технология позволи опитите по физика и биология да се случат на монитора.

Източник: economy.bg