Влаковете минаващи през жп гара Реброво ще закъсняват с около 5 мин в периода между 26.04.2018 – 30.04.2018г, поради планови строително-ремонтни дейности.

Понеже закъсненията пряко касаят връзките на врачанския пътнически влак за София (ПВ20104), с последващи връзки – в тази петдневка – влакът ще е с променено разписание, и ще тръгва с 15 минути по-рано от ЖП гара Враца, за да не се отрази закъснението на последващите връзки. Вместо в 13:50ч, да тръгва от ЖП гара Враца, влакът ще тръгва в 13:35ч. От Мездра пътническият влак ще потегля вместо в 14:28ч – по промененото разписание, в 13:55ч.

Промените са заложени в електронното разписание на БДЖ ( http://razpisanie.bdz.bg ), но при залагане на точна бъдеща дата, от тези пет дни, касаещи промененото разписание. Тоест реално, закъснение на хартия (и в билетите) няма да има, тъй като то (закъснението) е предвидено и отразено в краткосрочния петдневен график, с което железницата защитава своите и на пътниците интереси.

Източник: Телеграма на ДП „НКЖИ” № 334 /18.04.2018г., подписана от инж. Кр. Папукчийски, Ген. директор на ДП”НК ЖИ”.

„Във връзка с одобрен протокол за технология от 13.04.2014 г. относно обект: Механизиран среден ремонт в междугарието Курило- Реброво, път номер едно от км 21+890 до км 23+150 в района на ЖПС Вц се разрешава на ЖПС Враца, под контрола на РП „Енергосекция“ Сф и ССТ Сф пълно прекъсване на влаковото движение с изключване на напрежението в контактната мрежа по време на СМР в междугарието Курило- Реброво път номер едно от 08:00 часа на 26.04.2018 г. до 17:00 часа на 30.04.2018 г.”

„В тази връзка се правят промени в графиците за движение на влаковете. Движението на всички влакове и возила в междугарието Курило-Реброво да се осигурява по път № 2, който за влаковете Курило-Реброво е необичаен.”

ДП”НК ЖИ” и БДЖ напомнят, че желеницата си остава най-сигурният транспорт и пожелават приятно пътуване на своите клиенти.