Справката показва, че за месец ноември 2018 г., например, заместник-председателите на ОбС и председателите на Постоянни комисии, каквито през настоящия мандат са д-р Ивайло Тодоров и Ивайло Тошев (ГЕРБ), Десислава Костова (независим), Каролина Кьолер ("Либерален алианс"), Николинка Кътовска (АБВ), Митка Лечева, Гергана Петрова, Наталия Христова и Венелин Кръстев (БСП), Георги Валентинов ("Народен съюз"), са получили между 454.15 лв. и 194.63 лв..

Oстаналите съветници - Надежда Йорданова и Катя Йотова (независими), Мирчо Мирчев ("Либерален алианс"), Мирослав Аспарухов, Тошко Стоянов и Наталия Луканова (АБВ), Ангел Йорданов и Данаил Димитров (БСП), Огнян Петров и Димчо Йотов ("Народен съюз"), са взели между 441.17 лв. и 123.27 лв., в зависимост от броя на заседанията на комисиите и на ОбС, на които са присъствали.

Възнаграждения на съветниците за м. ноември 2018 г.
Възнаграждения на съветниците за м. ноември 2018 г.

За сравнение: в началото на настоящия мандат, през месец декември 2015 г., заместник-председателите на ОбС и председателите на Постоянни комисии, които не са отсъствали от заседания, са получили по 442.36 лв., а останалите съветници - по 429.72 лв.

Възнаграждения на съветниците за м. декември 2015 г.
Възнаграждения на съветниците за м. декември 2015 г.

От бюджета на Община Мездра за 2018 г. пък става ясно, че разходите за Общинския съвет през миналата година са били в размер на 195 930 лв. В това число 173 700 лв. за заплати и осигуровки, 21 600 лв. за издръжка и 630 лв. за членски внос в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ).

В Бюджет 2019 за местния парламент са заложени общо 209 688 лв., включително 193 558 лв. за заплати и осигуровки, 15 500 лв. за издръжка и 630 лв. за членски внос в НАПОС-РБ.

За сравнение: разходите за Общинската администрация в тазгодишния бюджет възлизат на 1 926 112 лв. В това число 1 432 630 лв. за заплати и осигуровки, 424 082 лв. за издръжка, 8 000 лв. за членски внос и 61 400 лв. други.