От 3 май е разрешено упражняването на индивидуални спортни занимания на открито. Те могат да се провеждат на открити стадиони, тенис кортове и други при спазване на всички противоепидемични мерки и поддържане на нужната дистанция. От същата дата граждани и състезатели могат да посещават самостоятелно открити или закрити плувни комплекси.

От 13 май е разрешено възстановяването на тренировъчния процес на спортистите по олимпийска подготовка единствено в определените за целта специализирани спортни бази и утвърден списък на състезатели, треньори и длъжностни лица. От 14 май са позволени колективните спортове за аматьори с до 12 участници без състезателен характер, без публика и само на открити места, при спазването на всички противоепидемични мерки.

От 1 май е разрешено организирането на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти на три етапа, които започват със занимания на открито по групи. Футблното първенство ще бъде подновено на 6 юни без публика.

Практикуването на спорт във фитнес зали се разрешава от утре, 18 май. За индивидуалните тренировки в залата трябва да се осигурява разстояние от 1.5 метра между хората, като като се допуска по един човек на 4 кв.м площ. За груповите тренировъчни занимания се допускат по 1 човек на 4 кв.м площ и не повече от 10 души общо.