© Община Враца

Основните дейности, които трябва да изпълнява експертът са контрол и координация на цялостната реализация на проекта за воден цикъл на Враца, както и да предостави необходимата експертиза по всички технически въпроси, свързани с изпълняваните строително-монтажни дейности по проекта.

Повече информация за условията за кандидатстване, може да откриете тук: www.vratza.bg/bg/1589462926.html