Управлението на нерегистриран по надлежния ред автомобил е деяние с повишена обществена опасност. По този начин се възпрепятства възможността да бъдете идентифицирани при извършено от вас нарушение или престъпление на пътя, съответно да бъдете открити и подведени под отговорност.

С промяна в Наказателния кодекс в края на 2016 г., законодателят цели повишена взискателност към водачите на МПС и затова при определена степен на обществена опасност, деянието, изразило се в управление на МПС, нерегистрирано по надлежния ред, се квалифицира като престъпление, а не като административно нарушение.