Промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) станаха факт, без за тях да има отглас в общественото пространство, информира Дарик радио. Променени са правилата, при които се прекратяват предсрочно пълномощията на кметове и общински съветници. Досега това ставаше и в случаите, когато те са извършили престъпление преди да са били избрани на съответната длъжност.

След промените правомощията на кметовете и общинските съветници ще бъдат прекратявани само, когато след избирането им те са били осъдени с влязла в сила присъда лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заемат държавна длъжност.

Така кметовете и общинските съветници ще могат да бъдат избирани, дори преди това да са били осъждани, стига това да не е станало по време на мандата им. Промените влязоха в сила от 26 май тази година и са публикувани в брой 39 на Държавен вестник.

След местните избори 2015 в Административен съд – Враца бяха заведени пет дела за предсрочно прекратяване на пълномощията на кметове и общински съветници поради влязла в сила присъда. Четири от тях са за престъпления, извършени преди избирането на лицата на съответните длъжности. Те са за предсрочно прекратяване на правомощията на кметовете на селата Руска Бeла и Добруша и на общински съветници от Мездра и Борован.

Настъпилите промените в закона обаче няма да важат със задна дата.

Източник:DarikNews