Общо 98 ученици изтърпяващи присъди ще влязат в класните стаи. Те са разпределени в 11 паралелки. Двата най-горни класа / ХІ и ХІІ клас / са в една слята паралелка.Тази учебна година в VІІІ клас затворниците ще се обучават по нов учебен план за професионално образование - професия шлосер.