В часа по физика на преподавателката Валентина Вътова специалистите разказаха на гимназистите за вредното влияние, което оказва човешката дейност чрез различни фактори върху опазването на озоновия слой.

Кратки исторически данни за озоновия слой представи инж. Петър Денков от РИОСВ - Враца. Експертът запозна деветокласниците с най-опасните вещества за озоновия слой, с мерките за защита и намаляване на тяхното използване и как можем да помогнем за опазването на околната среда. А така също кои са забранените химическите съединения - т. нар. озон-разрушаващи вещества, следствие от човешката дейност, като например хлорфлуорвъглеводороди и др.

Откритият урок завърши с викторина, в която учениците отговаряха на въпроси, свързани с опазването на озоновия слой. Средношколците получиха награди и рекламни материали, свързани с дейността на Регионалната инспекция по околната среда и водите.