На празника присъстваха гости от Клубовете на инвалида в селата Селановци и Софрониево и от град Оряхово! Празникът продължи с много настроение, песни, танци и хора.