В северните части са установени 8 двойки, 6 от които вече мътят своите яйца, докато други две все още строят гнезда и копулират. Две двойки са наблюдавани в източните части на парка, над град Враца, като и двете са на етап строеж на гнездо.

Директна причина за по-ниските бройки е отравянето в Искърския пролом от септември миналата година, при което загинаха индивиди от местната колония, включително маркираният с предавател белоглав лешояд - Врачан. Въпреки установеното намаляване в броя на размножаващите се двойки, колонията се консолидира и има потенциала да се възстанови.

Екипът на проекта ще продължи да провежда мониторинг на територията на парка и да наблюдава състоянието на колонията, както и да следи за нови двойки в други подходящи за гнездене райони.


Източник: greenbalkans.org