През учебната 2018/2019 година в Професионалната гимназия бяха сформирани шест клуба по интереси - мажоретният състав от Клуб "Танцувай с мен" с ръководител Христина Стоянова, "Млад изследовател" с ръководител Силвия Нецова, "Технологии в ресторантьорството" с ръководител инж. Цветана Ценова, Театрално студио "Мелпомена" с ръководител Сашка Иванова, Клуб "Да повишим дигиталната си култура" с ръководител инж. Силвия Атанасова и най-новият клуб, Танцова група "Мераклии" с ръководител Ненчо-Мариус Петков.

В клубовете по интереси бяха обхванати над 50 ученици, които успешно представяха училището в различни програми и изяви на общинско равнище. Във всяка една от групите, момичетата и момчетата усетиха отговорността да работиш в екип, да бъдеш специален и значим. Емоционални и артистични бяха заниманията в на момичетата от групата "Танцувай с мен".

Младите изследователи опознаваха природата и връзките човек - земя - космос. Под ръководството на Силвия Нецова се докосваха до тайнствата на природата, на билките, на защитените видове растения и животни във Врачанския регион, като по този начин изграждаха познания не само да ги разпознават, но и придобиваха умения да се грижат за тях и за опазването им.

В Театралното студио "Мелпомена" младите театрали откриха магията на прожекторите и на сцената, като същевременно овладяваха и езика на изкуството. Успешно бе реализиран и откъса от Алековия "Бай Ганьо", който представиха на юбилейния концерт за 70-ата годишнина на Професионалната гимназия. Бъдещите актьори станаха и приятели на Археологически комплекс „Калето”, където радваха публиката с възстановките на български народни обичаи - "Бабин ден", Първа пролет, Еньовден и други.

В Танцовата група „Мераклии” танцьорите усетиха духа и богатството на българския фолклор и вече танцуват вдъхновено най-популярните хора от всички фолклорни области в България.

В Клуб "Технологии в ресторантьорството" учениците проявяваха неподправен интерес, новаторство, инициативност и креативност. Участниците в клуба придобиха самочувствие на европейски лидери в ресторантьорския бизнес. Едновременно с това те научиха колко е важна рекламата и информацията на съвременните форми и технологии на общуване заведенията за хранене.

Не малко желаещи имаше и в Клуб "Да повишим дигиталните компетентности", където учениците получиха знания, умения и компетенции за работа с ресурсите в компютърната система. Бяха направени и не малко презентации и офис пакети.

Изминалата учебна година бе изпълнена с разнообразни извънкласни дейности, които помагаха на възпитаниците на гимназията не само да излизат от рамките на учебния материал, но и да обогатяват познанията си за света, за изкуството, за технологиите, забавлявайки се.