Проектът предвижда да бъдат ремонтирани следните четвъртокласни пътища:

с.Борован, ул. "Иван Вазов" - 1 000 м,

с. Добролево - с.Сираково - общо 1 400 м,

с. Малорад, ул. "Георги Димитров" от моста до границата със с. Рогозен - общо 1 343,51 м,

с. Сираково, ул. "Георги Димитров", ул. "Иван Вазов", ул. "Ерменко" и границата до с. Рогозен - общо 2 300 м,

с. Нивянин, ул. "Димитър Илиев", ул. "Иван Нивянин" и ул. "Максим Горки" - общо 2 251,93 м,

с. Нивянин, ул. "Лазар Петров", ул. "Иван Нивянин" - общо 1 730 м.

Ще бъде изградена и подземната тръбна мрежа за широколентов интернет по горепосочените участъци, което включва: направа на изкоп, полагане на тръбите, поставяне на сигнална лента, оформяне на шахти на чупките, зариване на изкопа. Целта е, когато след време се изгражда интернет мрежа, да не се разковат новоизградените пътища.

След дълго обжалване на процедурата от фирма, участвала в обществената поръчка, Община Борован спечели дела на две инстанции - Комисия защита на конкуренцията и Върховен административен съд, които се произнесоха, че проведената обществена поръчка е законосъобразна и са спазени всички изисквания на ДФЗ.

Община Борован подписа договор с избраната фирма за изпълнение на строително-ремонтните дейности. Срокът на договора е до февруари 2021 г, а общата сума за реализиране на строително-монтажните работи възлиза на около 6 300 000 лв.