Конкурсът за детско творчество на полицейска тематика е част от планираните дейности по Програмата "Детско полицейско управление" на МВР и цели популяризиране на полицейската професия сред подрастващите. Победителите на областно ниво ще участват в националния конкурс, организиран от Главна дирекция "Национална полиция".

Класиране:

Първа възрастова група:
1. Дамян Горанов Борисов, на 9 г. от гр. Вълчедръм от Второ ОУ „Иван Вазов”- гр. Вълчедръм
2. Никол Нинова Георгиева, 9 г. от гр. Бойчиновци, от СУ „Васил Левски” - гр. Бойчинови
3. Ванеса Стаменова, 10 г. от гр. Берковица, от Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров”

Втора възрастова група:
1. Цвети Антонова Иванова – 12 г. от гр. Лом, от ОУ „Константин Фотинов”
2. Гергана Радославова Цекова, 11 г. от гр. Берковица, от Трето ОУ „Иван Вазов” гр. Берковица
3. Сияна Руменова Кнезова – 11 г. , от гр. Лом, от ОУ „Константин Фотинов” гр. Лом

През учебната 2018/2019 г. учениците от област Монтана се обучават в 12 Детски полицейски управления (ДПУ) - 3 ДПУ на територията на РУ Монтана, 5 ДПУ на територията на РУ Лом, 3 ДПУ на територията на РУ Берковица и 1 ДПУ на територията на РУ Вършец.