© Община Мездра

Партньори по проекта са Община Мездра, в качеството на водещ партньор, и Жандармерийската служба в окръг Мехединци, Румъния – партньор по проекта. Неговата цел е да обедини силите както на българския, така и на румънския трансгранични региони, за съвместна работа за справяне с природните бедствия.

Проектът предвижда изпълнението на строителни дейности по възстановяване на свлачището в с.Игнатица, както и доставка на специализирано оборудване за нуждите на Жандармерийския инспекторат на окръг Мехединци. Продължителността на проекта е 30 месеца в периода 13-ти септември 2018 – 12-ти март 2021 година. Поискани са 6 месеца удължаване за изпълнение, поради забавяне на съвместните дейности, предизвикано от мерките срещу COVID-19.

В пресконференцията, която се проведе онлайн,се включиха кметът на Община Мездра Иван Аспарухов, заместник-кметовете инж. Нина Кътовска и Цеца Костова, служители на общинската администрация, журналисти и заинтересовани страни. Жандармерийската служба бе представена от новия началник на жандармерията -полковник Василий Николай, специалистът по техническото оборудване – Владо Кателин, досегашният координатор на проекта Дорина Фулга, Весни Лулело, който отговаря за доставки и документи и двигателят на проекта – Георгица Тюркшан.

Кметът на Мездра поздрави партньорите, пожела здраве и благодари за това, че ще работят заедно за предотвратяването и справянето с природните бедствия и кризи.

Част от проекта е възстановяване на свлачището в село Игнатица, което включва договори за строителство, строителен надзор и авторски надзор. Основната задача е да се възстанови укрепващата стена, която засяга главния път, водещ до населената зона на селото. Вследствие на свлачището, съществуващата подпорна стена е напълно повредена. Свлачището в село Игнатица е регистрирано през 2006 година като периодично се активира. Проектът включва изграждане на задържащи стени (с габиони) и свързаните с тях дейности, с цел осигуряване на безопасен достъп на гражданите.

По проекта е предвидено да бъде закупено оборудване за нуждите на партньора, което включва: офис оборудване – копирна машина, лаптоп, столове, архивни шкафове, USB флаш памет, пикапи 4х4, преносима система за гасене с високо налягане, многофункционални превозни средства с кран и подвижна ръка, подвижен контейнер за транспортиране на материали (пясък) и мобилен контейнер, оборудван с каски, пожарникарски костюми за пожари в дивата природа, ботуши, ръкавици, противогази и други.

Съсредоточаването на усилията на партньорските организации за предотвратяване на природни бедствия и възстановяване на засегнати свлачищни райони чрез създаване на стени в двете територии ще даде възможност за повишаване на резултатите от експертизата и капацитета за реакция по време на природни бедствия.