Десетки граждани и гости на „железничарския“ град отдадоха своята почит към най-българсия исторически акт в най-новата история на България. Съединението на Княжество България и Източна Румелия е не просто обединяване на територия, но и духовен и национален подвиг, дело на един изстрадал, но и извисен народ, който в далечната 1885 година заявява на света, че има държава България- единна, неделима и независима от волята на великите сили и техните имперски амбиции...

По традиция Денят на Съединението започна с издигане на националния флаг и на знамената на Община Мездра и на Европейския съюз. Тържеството бе открито от Светла Дамяновска, гл. експерт "Културно наследство и религиозни дейности" в Община Мездра, която припомни, че Съединението на разпокъсаната България е резултат от политическата зрялост и военна доблест на българския народ. Чрез този този самостоятелен държавнически акт и успешната му защита са създадени изключително благоприятни условия за социално-икономически и културен напредък на нашата страна и дава тласък на българите да продължат да се борят за освобождението в онези части от България, останали под чужда власт.

Слово за празника поднесе кметът на Обща Мездра – Иван Аспарухов. Той подчерта, че 6 септември 1885 г. е дата, която бележи финала на една мечта на българския народ - да бъде заедно, да бъде обединен, защото обединението на територии само по себе си не означава обединени на единомишленици. Особено днес, когато „егото“ е поставено като приоритет. За да се сбъднат мечтите и идеалите на водачите на Съединението, днес трябва да поставим нашето общо „ние“ над собственото си„аз“.

Празничната програма продължи с изпълненията на мажоретния състав при Център за подкрепа за личностно развитие с ръководител Христина Стоянова, Женска фолклорна група при НЧ "Съзнание-1899" - с. Типченица с ръководител Любомир Гешковски и Детски танцов състав "Мездренче" при градското НЧ "Просвета 1925" с ръководител Владислав Петров.

Тържеството уважиха представители на общинската администрация и Общинския съвет, жители и гости на града.