В своите научни и творчески разработки Орлин Стефанов обръща погледа назад, към дълбочината на проблемите, и извежда на преден план непознати или по-скоро скрити факти от живота и творчеството на световно известни писатели, поети и исторически личности. С особен патос се противопоставя на наложения според него новаторски образ на поета Пенчо Славейков, когото открито уличава в плагиатство. Във връзка с това, той разказа пред „Media News” как Славейков е „откраднал” поемата „Фрина” от руския поет Крестовски и как плагиатството днес се е превърнало в ежедневие.

Интересен момент от разговора бе темата за тоталитаризма, свързана с неговото изследване, в което доказва, че френският мислител Жан-Жак Русо е именно предтечата на тоталитаризма.

По време на срещата проф. Стефанов сподели и своето виждане за съвременните интерпретации на българските писатели класици Вазов, Ботев, Яворов, противопоставяйки се на опитите да бъдат адаптирани към нашето съвремие.

Присъстващите имаха възможността да се докоснат до един съвременен нетрадиционен мислител, който отговаряше с удоволствие на поставените въпроси, предизвикани от почти "еретичната" му позиция относно исторически и литературни идоли.