Обработката на площите ще започне в началото на април. Ще бъдат обработени всички зелени площи в града, училищните дворове и дворовете на детските градини и социалните заведения, земеделските зони Горни и Долни бахчи, Садовете. Със специален препарат ще бъде пръскано срещу тигровите комари, които са открити през миналата година в града.

Всички обработки ще бъдат извършвани наземно. Освен срещу насекомите, общината предприема и борба срещу гризачите. Ще бъдат обработвани с отрови обиталищата им в обществени сгради и канализационни тръби.