Участие в срещата взеха Областният управител – Малина Николова, зам.-областният управител – Мирослав Комитски, кметът на Община Козлодуй – Маринела Николова, председателят на Общински съвет, Козлодуй – Николинка Тодорова, председателят на комисията по образование към ОбС, Козлодуй – Мая Йонова, началникът на РУО Враца – Галина Евденова, представители на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, директорите на двете професионални гимназии Снежина Цветанова и Жана Димитрова.

Кметът Маринела Николова откри срещата и подчерта, че е изключително важно да се удовлетворят в максимална степен потребностите на големите дружества в общината, възможностите на училищата за прием в осми клас, както и предпочитанията на учениците.

Началникът на РУО - Галина Евденова, представи кратък анализ на постигнатите резултати от професионалната реализация на завършващите ученици в община Козлодуй и област Враца. Тя посочи, че съобразно броя на учениците, завършващи 7 клас през учебната 2019/2020 година в община Козлодуй, се определя прием в 8 клас за следващата учебна година в осем паралелки.

В дискусията се включиха представителите на трите дружества, като категорично дадоха заявка за нуждите си от професионално обучение по специалности в областта на енергетиката. „Държавната политика в сферата на професионалното образование е ясна, сега пред нашата Професионална гимназия по ядрена енергетика стои въпросът максимално бързо да се отговори на потребностите на учениците, а и – на работодателите в този сектор. Благодаря на АЕЦ „Козлодуй”, на Държавното предприятие и на „Нови мощности”, че са в готовност да оказват подкрепа в сферата на образованието в нашата община”, каза Маринела Николова.

На срещата стана ясно, че АЕЦ „Козлодуй” ще съдейства за ремонта на ученическото общежитие на ПГЯЕ „Игор Курчатов”. Обмислят се варианти за допълнителни стипендии или обвързващи договори за работа, с които да се стимулират учениците да се записват в професионални паралелки, свързани с развитието на ядрената енергетика и извеждането на радиоактивни отпадъци.

Областният управител Малина Николова поясни, че политиката на Министерството на образованието и науката е насочена и към възможности за разкриване на паралелки в училищата, осигуряващи професионална подготовка на учениците. Тя отбеляза, че местните работодатели могат да разчитат на подкрепата на Община Козлодуй за разкриване на специалности, с които в бъдеще да се обезпечат потребностите от кадри в енергетиката. До дни ще станат ясни профилите и специалностите на осемте паралелки след седми клас, в които ще се извърши прием за учебната 2020-2021 година.