"Този малък жест на внимание е знак на благодарност към дарителите и приятелите на Архива, допринесли през годините за обогатяването на историческата памет за нашия регион с личните си архиви, към медиите, които ни помагат за популяризирането на дейността ни и партньорите, с които реализираме нашите инициативи”, сподели при представянето на изданието Весела Пелова, главен експерт в Държавен архив - Враца.

Юбилейното издание "Архивъ на Вратца” е посветено на 65-годишнината на Държавен архив - Враца и на 140-годишнината от Освобождението на Враца. То е отпечатано в тираж 155 екземпляра благодарение на финансовата подкрепа на Ротари клуб - Враца. Като притурка към фототипното издание е включен юбилейният брой 9/10 от 10 ноември 1927 г. на вестник "Читалищно дело” - печатен орган на Врачанския Окръжен Читалищен съюз, по случай 50-годишнината от Освобождението на Враца. В него са поместени тематични статии на известния по онова време адвокат и общественик Първан Т. Първанов и на журналиста Владимир Бобошевски, на историците Иван Ангелов и Андрей Цветков, на тогавашния околийски управител Васил Вариклечков, на окръжния училищен инспектор Цветко Петков и др.

В Деня на отворените врати Архивът във Враца посрещна и учениците от историческата паралелка в Средно училище „Христо Ботев“ - VIII "б” клас, които проведоха първото занимание от своята архивна практика. Възпитаниците на преподавателката по история Мая Антова се запознаха с екипа експерти и тяхната ежедневна работа по обработване, съхраняване и популяризиране на документите, разгледаха архивохранилището и се запознаха с материали от архива на Врачанската Мъжка гимназия "Цар Борис III", чийто наследник е училището, в което учат в момента.

По случай двойния празник в Държавен архив - Враца беше подреден юбилеен кът под наслов "Дела и документи", в който са представени печатни издания, подготвени и издадени от Архива през последните години.