© balkanec.bg

До сега службите са се водели от свещеника, който служи в определено населено място или храм. Съгласно взетото решение, миряните вече ще могат сами да избират свещеник, а при нарушение, могат да подадат сигнал.

Източник: balkanec.bg