Участниците в инициативата заявиха, че отдават и дължимото към хората, които оказват помощ при пътни инциденти – пожарникари, полицаи, лекари, медицински сестри. Всяка година вследствие на пътнотранспортни произшествия загиват и биват тежко наранявани и трайно инвалидизирани деца, младежи, пълнолетни и възрастни хора. Част от катастрофите са в следствие употреба на алкохол и наркотични вещества и много от тези катастрофи са били предотвратими. Денят на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия е и ден на размисъл за осъзнаване на необходимостта на ново отношение и култура на поведението на участниците в движението по пътищата, като част от големия проблем – култура на здравословен начин на живот.