Цитираните правила са за управление на лошите кредити в банките. Спазването им е задължително от 30 юни за банки, при които брутните лоши кредити са 5% или повече от общата сума на останалите заеми. Ако рисковите заеми са концентрирани в даден сектор, регион или при свързани лица правилата се прилагат независимо от дела на тези заеми.

Изданието припомня, че европейска директива задължава България да изравни таксите за банкови преводи в чужбина с тези вътре в страната. За да няма банки, които избягват прилагането на тази директива, се подготвят промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, които ще позволят на БНБ да ги контролира. Това съобщава пред вестника Нина Стоянова, подуправител на БНБ.

Тя напомня, че от 14 септември банките са длъжни да въведат установяване на личността при интернет банкиране по поне два начина - потребителско име и парола и ПИн от една страна и в допълнение еднократна парола, получена чрез есемес или токън устройство. От тази двойна идентификация ще бъдат освободени предварително зададени редовни плащания от клиента на банката както и преводи между собствени сметки.