11 работодатели предложиха 56 свободни места. Повечето от тях са за сезонна работа на полето, предимно за бране на ягоди и малини. Но има свободни места и в промишлени цехове – производство на абразивни инстументи, дърводелски изделия и др.

Общината в Берковица също се яви като работодател. Бяха представени проектите „Нова възможност за младежка заетост” и „Ваучери за заети лица”.

Борсата посетиха 82 търсещи работа лица от града и селата на общината. Договори за постъпване обаче не бяха сключени, въпреки, че някои работодатели предлагаха назначения веднага.


Източник: kmeta.bg