От „Пътна полиция” обясняват, че по време на проверката за употреба на алкохол при шофиране сме задължени да спазваме указанията на контролните органи. Неспазването им се приема за отказ да бъде извършена проверка за употреба на алкохол и представлява отделно административно нарушение, което води със себе си следните последици: Две години лишаване от право да управлявате МПС и глоба в размер от 2000 лв.

Катаджиите предупреждават, че в случай, че откажете да ви бъде извършена проверка за алкохол и кръвна проба, най-вероятно ще ви бъде наложена и принудителна административна мярка – прекратяване на регистрация на управляваното МПС за срок от 6 до 12 месеца.