Целта е да се привлекат служители, които имат пряко отношение към организацията и контрола на учебния процес в условията на епидемичната криза, както и да се повиши мотивацията им.

След въвеждането на извънредната епидемиологична обстановка в страната, експертите от РУО организират обучението на учениците от разстояние в електронна среда и контролират дейността на училищата и на детските градини. Освен това си сътрудничат с местните власти при контрола на спазването на противоепидемичните мерки след отварянето на детските градини през май за безопасното им функциониране.

От МС напомнят, че служителите на РУО са организирали безопасното присъствено провеждане на външното оценяване след седми клас и матурите след дванадесети клас в условията на пандемия.

Регионалните управления на образованието трябва да създадат условия за нормално започване на новата учебната година при спазването на указанията на здравните власти за предпазване на децата, учениците и персонала в институциите от епидемията.