Напразни останаха страховете на възрастните хора, че увеличението на ниските им пенсии с 2-3 лева, може да ги лиши от помощта за отопление. Сметката е направена правилно и тези, които са били правоимащи през изминалия отоплителен сезон, пак няма за студуват през зимата. Няма изменение в доходните критерии и те ще получат цели 2.80 лв. повече от миналогодишните, които бяха 362.30 лв.

От Дирекция „Социално подпомагане”- Враца обясниха, че тази година целевата помощ за отопление ще се отпуска по настоящ адрес. Социалните работници имат достъп до националната база данни „Население“ и се прави служебна проверка, тъй като лицето трябва да е регистрирано по настоящ адрес на територията, обслужвана от съответната Дирекция „Социално подпомагане“, след което се извършва и социална анкета на този адрес. Има промяна с начина на изплащане на помощта за отопление. Тази година определената сума ще се предоставя на правоимащите, а не както досега тя се превеждаше на електроразпределителните и топлофикационни дружества.

Средствата ще се изплащат на два транша, както досега, през ноември тази година и през януари на 2018 г. От социалната служба на Враца уточниха, че този вид помощ се предоставя за месеците ноември и декември 2017 година, и януари, февруари и март 2018 година. За месеците ноември и декември помощта се изплаща не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, а до 31 януари се отпускат целевите помощи за месеците януари, февруари и март. Молби – декларации за предстоящият отоплителен сезон могат да се подават до 31 октомври.