За политиката в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование и за учене през целия живот са отделени 650 млн. лв. За политиката в областта на равен достъп до качеството висше образование и развитие на научния потенциал парите за следващата година възлизат на 93 млн. лв. Предвидените средства за Българската академия на науките са в размер на 105, 6 млн. лв.

Народните представители приеха и бюджета за държавните висши училища. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ получава 73, 5 млн. лв.

Бюджетът на Университета за национално и световно стопанство за следващата година възлиза на 23, 9 млн. лв. Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов ще разполага с 4, 3 млн. лв. бюджет през следващата година, а бюджетът на Медицинския университет в Плевен ще бъде 11, 5 млн. лв.

По предложение на ГЕРБ бяха отделени 100 хил. лв. за Македонския научен институт.