Как това ще се отрази върху таксата, която плащат битовите потребители, предстои да се разбере, но е възможно тя да скочи дори двойно. Чавдарова обаче обясни, че сдружението на общините се опитва да договори по- плавен преход.

Според чл. 71а от закона, отчисленията се правят задължително, когато отпадъкът се депонира. Целта е средствата да се ползват в бъдеще за закриване и следексплоатационни грижи за депата. Повечето общини все още депонират отпадъците, въпреки че има и такива със спечелени проекти по Оперативна програма "Околна среда", които имат модерни съоръжения за третиране и рециклиране и няма да плащат отчисленията.

Законодателството предвижда мерки за прилагане на принципа "замърсителят плаща" от 2015 г., но властите няколко поредни години отлагат влизането в сила на тези мерки. Общините сами трябва да изберат между три варианта за изчисляване на такса смет, основани на принципа "замърсителят плаща" - на база брой живеещи на адрес, на вместимост на съдовете или на генерирани отпадъци. Сега плащането на такса смет става по данъчна оценка.