Полицаите го доближили, за да установят самоличността му и да извършат проверка на дейността му. Мъжът – В. Д., обяснил, че заедно с приятеля си – Ю. М., са „на разходка“. При обиск на място единият от тях предал пет монети, а в лекия автомобил били открити и иззети различни археологически предмети. В.Д. доброволно предал и носените от него металотърсач и лопата, като заявил, че ги е носел за издирване на метеорити, което обяснил с членуването си в съответна асоциация.

Приятелят му – Ю. М., който също държал в ръцете си металдетектор и лопата, казал на полицаите, че с тях „имитира дейност“.

От заключението на изготвената по досъдебното производство съдебно-археологическа експертиза е видно, че част от откритите у единия подсъдим и в лекия автомобил археологически предмети притежават качества на движима културна ценност и са на обща стойност 181 лева.

Устройствата, които носели В. Д. и Ю. М., са самоделно изработени металдетектори, с които може да се извършва звукова идентификация на метални обекти за дълбочинно търсене.

Впоследствие е било установено, че двамата подсъдими осъществявали незаконна дейност, тъй като не са подавали заявления за получаване на разрешение за извършване на теренни археологически проучвания. В.Д. е бил привлечен към наказателна отговорност и за незаконно държане на повече от три археологически обекта. За тях не са постъпвали документи за вписването им в качество на културни ценности, съгласно Закона за културното наследство. През 2014 г. той вече е бил осъждан за същото престъпление.

С присъдата на Окръжен съд – Враца на В. Д. е наложено наказание от една година и шест месеца „Лишаване от свобода“ с четиригодишен изпитателен срок. За Ю. М. наказанието е една година „Лишаване от свобода“ с тригодишен изпитателен срок. Двамата са осъдени да заплатят глоби в размер на по пет хиляди лева.

Присъдата може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд.