Изложбата „Десталинизацията - дилемата на едно противоречиво десетилетие (1953-1964)“ е първа по рода си и обединява партньорските усилия на Комисията по досиетата и на Държавна агенция „Архиви“ да бъдат представени промените след смъртта на Сталин и тяхното отражение върху политическия, стопанския, обществения и културния живот в България. Експозицията е подредена в Синята зала на Младежкия дом във Враца, като желаещите могат да я видят до 20 юни.

Показаните материали илюстрират документално работата на службите за сигурност по време на противоречивите и драматични събития от кратката реабилитация на политически преследваните лица до новото подновяване на репресиите след есента на 1956 г. Изложбата отразява времето на първите опити за открита съпротива срещу комунистическия режим в държавите от Източния блок.

Експозицията показва малко известни и неизползвани досега архивни документи и фотографии, които представят събитията от 50–60-те години на ХХ век и проследяват вътрешните и международните аспекти на процеса, популярен с термина „десталинизация” не само в България, но и в страните от Източна Европа.

Изложбата, посветена на десталинизацията, носи послание към младите хора на България, за да не допускат „близкото ни минало“ все повече да се отдалечава от тях. Единственият начин неговите тъмни страници да не се повторят е да бъдат прочетени и осмислени.

Издадени от Комисията по досиетата на комунистическите тайни служби документални сборници ще бъдат дарени на Регионалната библиотека „Христо Ботев” във Враца, за да се ползват от журналисти и граждани.