Община Борован, област Враца провежда културни мероприятия през месец май всяка година.През този месец административното ръководство на общината връчва награди на изтъкнати дейци на културата, на образованието и в други дейности в социално икономическия живот, които са допринесли за развитието на общината. Една от наградите е „Учител на годината“ и се връчва днес на 24 май. Всяка образователна институция в Община Борован е номинирала кандидат за връчване на приз „Учител на годината“. Инж. Десислава Тодорова връчи престижния приз и красиви букети на всички номинирани учители.

Тържеството продължи с песни, танци и стихове представени от децата и учениците от всички детски градини и училища в общината.Учител на годината в Детска градина „Тошка Петрова“ с. Борован е Силвия Тодорова Ангелова

Учител на годината в Детска градина „Юрий Гагарин“ с. Малорад е Йорданка Димитрова Стефанова

Учител на годината в Основно училище "Отец Паисий" село Борован е Евгения Цветанова Коцовска;

Учител на годината в Основно училище “Св. св. Кирил и Методий“ с. Добролево е Тинка Петрова Дончева;

Учител на годината в Основно училище “Св. св. Кирил и Методий“ с. Малорад е Сирма Петрова Печовска

Учител на годината в Професионална гимназия по транспорт „Коста Петров“ село Борован е инж. Снежана Ангелова Иванова.

След тържеството инж. Тодорова организира коктейл в чест на всички учители и културни дейци.