С удължаването на услугата ще се даде възможност към нея да се включат и нови общини, които могат да подадат проектите си до 3 юни 2022 г. Топъл обяд ще могат да получат украински граждани и други хора със статут на временна закрила.

Местните власти, които към момента изпълняват договори по Оперативната програма за храни, финансираща услугата, могат да поискат удължаването им в периода от 1 до 23 юни чрез информационната система ИСУН 2020.

Удължаването на проектите и разширяването на обхвата на нуждаещите се с право на подкрепа с топъл обяд стана възможно чрез изменение на европейските регламенти, които регулират използването на европейските средства за бежанците в Европа. С тях беше дадена възможност наличните средства по механизма на Европейската комисия REACT-EU да бъдат използвани за осигуряване на спешна подкрепа, покриваща основните нужди на миграционните потоци от Украйна. В проектите не могат да бъдат включени граждани, за които държавата осигурява хуманитарна помощ за настаняване и изхранване в общ размер на 40 лв. на ден.

Всички изменения са публикувани на сайта на Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.