Това е четвъртият клуб на Българския младежки червен кръст (БМЧК), който се изгражда в община Мездра. Останалите три са Клуб "Приятели на БМЧК” при градското ОУ "Св. св. Кирил и Методий” и доброволческите клубове към СУ "Св. Климент Охридски” - Зверино и СУ "Иван Вазов” - Мездра. В тях членуват повече от 50 ученици. Гости на учредителното събрание бяха Наталия Христова, председател на общинската организация на БЧК и доброволците от БМЧК - Враца Нора Фадеева и Моника Миленова.

Доброволците от БМЧК - Враца запознаха децата с историята на международното и на българското червенокръстко движение, разказаха им за основателя на Червения кръст - швейцарския предприемач, хуманист и филантроп Анри Дюнан, представиха им символите на организацията и 7-те основни принципа, които обединяват милионите служители, членове и доброволци по света на Червения кръст и Червения полумесец: хуманност, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност.

Първата инициатива, в която ще се включат доброволците от новоучредения Клуб "Приятели на БМЧК", ще бъде по повод Световния ден за борба със СПИН - 1 декември, когато заедно с активисти от останалите три клуба в общината те ще раздадат на произволно избрани граждани презервативи и международния символ на борбата с ХИВ/СПИН - червената панделка.