Първото събрание се проведе в читалнята на библиотеката към културната институция и бе открито от председателя на читалищното настоятелство Иванка Караиванова. Представени бяха основните дейности, свързани с отбелязването на юбилея, както и художествено-творческите изяви на колективите и звената към НЧ "Развитие-1896".

На работната среща присъстваха също заместник-областният управител Мирослав Комитски, председателят на Постоянната комисия по култура към Общинския съвет Красимир Ангелов, директори на институции, ръководители на творчески състави и представители на читалищното настоятелство.

В рамките на първото заседания бяха направени нови предложения за събития, които ще бъдат конкретизирани на второ заседание, насрочено за месец март. Тогава ще бъде утвърдена и цялостната програма по повод 150-тата годишнина от създаването на НЧ "Развитие-1896" - Враца.