Директорът на професионалната гимназия пожела на своите възпитаници да не забравят любимото си училище и да намерят своите върхове. С много тъга в очите си казаха „Довиждане и на добър час“ учители и абитуриенти.